Transit Bipartisyon Ameliyatı

Modern yaşama bağlı olarak glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi artmaktadır.Buna bağlı olarak bağırsakların ilk kısmından şeker hastalığına neden olan bir takım hormonların salgılanımı artmakta iken; şeker hastalığını engelleyen ve bağırsağın son kısmından salgılanan hormonların salınımı azalmaktadır.TransitBipartisyon ameliyatı şeker hastalığına neden olan bu hormonal dengesizliği önlemek amacıyla yapılan bir metabolik cerrahidir.

Transit Bipartisyon ameliyatı kapalı(laparoskopik) yöntemle yapılmaktadır. Operasyonun ilk aşamasında tüp mide yapılır. 2. aşamasında ince bağırsaklar alttan ilk önce 80 cm e kadar sayılarak işaretlenir , daha sonrasında sayıma devam edilerek 260. cm işaretlenir.İnce bağırsaklar 260. cm den ayrılır. Ayrılan alt parça getirilerek tüpleştirilmiş mideye bağlanır. Ayrılan üst parça ise daha önce işaretlenen 80. cm deki ince bağırsağa bağlanır. Besinlerin 1/3 ü normal yoldan geçmeye devam ederken , 2/3 ü ise mideye bağlanan ince bağırsak bölümünden geçmektedir.

Transit Bipartisyon ameliyatının amacı özellikle kilosu normale yakın veya normal olan (vücut kitle indeksi düşük) tip 2 şeker hastalarında şeker kontrolünü ilaçsız (insülin iğnesi ve/veya hap tedavisi olmadan) sağlamaktır. Transit Bipartisyon ameliyatlarında bir yandan şeker kontrolü sağlanırken diğer yandan da normal onikiparmak bağırsak anatomisi ve yapısı korunmuş olur. Böylece besinlerin 1/3 ü bu yoldan geçerek , vitamin, mineral ve besin emilim eksikliği önlenmiş olur..Böylece normal kilolu tip 2 şeker hastalarının çok fazla kilo vermesi engellenmiş olur; ayrıca ileride safra kesesi ve safra yollarına herhangibir endoskopik girişim(ERCP gibi) yapılması gerekirse kolaylıkla uygulanabilir. Bu operasyon sonrası çoğu hastada vitamin ve mineral takviyesi gerekmez.

Transit Bipartisyon ameliyatı ile mide içi basıncı önemli öiçüde azaltıldığı için , oluşturulan tüp mideden gerçekleşen kaçaklar engellenmektedir. Transit bipartisyon operasyonu sonrasında,uygun seçilen tip 2 şeker hastalarının %90’ ına yakın bir kısmı tamamen tedaviyi bırakırlar.Geriye kalan %10 hasta grubunda da sadece hap tedavisi ile şeker kontrol altına alınabilir.

Şeker hastalığını tedavi etmek için uygulanan Transit bipartisyon operasyonunun 2 çeşidi vardır. İlki 2 anastomozu olan orijinal transit bipartisyon' dur. İkincisi ise mideye tek anastomoz yapılan loop transit bipartisyon' dur. Loop transit bipartisyon teknik açıdan daha kolay olduğu için yaygın olarak yapılmaktadır. Hem sonuçlar açısından hem de mide kanseri gelişimini önlemek açısından safra sıvısının saptırıldığı orijinal transit bipartisyon ameliyatını uygulamak önemlidir

WhatsApp chat