OBEZİTE CERRAHİSİNDE REVİZYON

OBEZİTE CERRAHİSİNDE REVİZYON

Hasta ilk uygulanan obezite cerrahisinden sonraki 18 ay içersinde fazla kilosunun %50 sinden daha azını kaybetmişse; İlk operasyona bağlı uzun veya geç dönemde komplikasyon gelişti ise ; Kilo verdikten sonra tekrar kilo aldı ise uygulanan ilk operasyon başarısız sayılır ve revizyon cerrahisi gündeme gelir. Bir çok bariatrik cerrah başarısızlığa uğramış kısıtlayıcı(restriktif) bir cerrahi işlemi, emilimi bozucu (malapsorbtif) veya kombine (kısıtlayıcı+ emilimi bozan) bir yönteme çevirmeyi tercih eder.

Tüp mide kıstlayıcı bir ameliyat olması yanında, ameliyat sonrasında GLP-1 ve peptid YY düzeylerini arttırdığı için metabolik yönden de metabolizmaya etki eder.Bu özelliği onu diğer kısıtlayıcı obezite ameliyatlarından ayırır. Bu metabolik etkilerinden dolayı başarısızlığa uğramış kısıtlayıcı operasyonlardan sonra uygulanabilecek revizyon cerrahi prosedürler arasında yerini almıştır(re-sleeve).

Revizyonel tüp mide operasyonu(re-sleeve) başarısızlığa uğramış veya komplike olan mide bandı, ilk tüp mide operasyonu sonrası midenin tekrar büyümesi durumunda ve duodenal switch /pankreatikobilier diversiyon operasyonlarından sonra uygun hastalarda revizyon cerrahisi için düşünülebilir bir yöntem haline gelmiştir.

Başarısız mide bandı sonrası revizyon cerrahisi genelde bant çıkarıldıktan 3-6 ay sonra önerilir. Revizyon için kullanılan gastrik(mide) bypass operasyonuna göre komplikasyonları daha az olduğu için ve sonuçları da tatmin edici olduğu için uygun hasta grubunda revizyon için tüp mide (re-sleeve) cerrahisi uygulanabilir.

Revizyonel Tüp Mide(re-sleeve) Endikasyonları:
• Mide bandı sonrası kilo alımı
• Mide bandına bağlı bir takım komplikasyonlar
• Revizyon gerekecek yüksek riskli hastalar
• İltahabi bağırsak hastalığı(özellikle Chron) olan obez hastalar
• İleri derecede bağırsak yapışıklığı olan hastalar
• Sigara tiryakileri
• Adolesan çağdaki morbid obez hastalar
• İleri yaş hastalar
• Obezite cerrahisi dışında 2. bir cerrahi işlem geçirmesi gerekebilecek hastalar
Ayarlanabilir mide bandı takıldıktan sonra yemek borusunda aşırı genişleme ile birlikte yemek borusu hareketleri bozulan hastalara bant çıkarıldıktan sonra revizyon cerrahisi olarak mide bypass ı uygulamak daha uygun olur.

İleri derecede reflüye bağlı aspirasyon pnömonisi , Barret özefagusu (reflüye bağlı yemek borusundaki sürekli iltahap nedeniyle yemek borusunun son kısmındaki hücrelerde değişiklik meydana gelmesi) ve reflüye bağlı kronik öksürüğü olan hastalarda revizyon cerrahisi amacıyla mide bypass ı yapmak gerekir.


Kısıtlayıcı cerrahi işlem sonrası(bant takılması,tüp mide vb….) metabolik sendromu geçmeyen hastalara mide bypass’ı uygulamak daha doğru olur. Tüp mide ameliyatı sonrası ciddi reflüsü ve mide darlığı olan hastalara revizyon için mide bypass ‘ ı uygulamak gerekir. Yeme alışkanlığı bozuk olan veya yeme düzenine uyum sağlayamayan obez hastalara revizyon için tüp mide(re-sleeve) yerine mide bypass’ı yapmak daha uygundur.
WhatsApp chat