MİNİ-GASTRİK BYPASS (Omega Loop /Tek Anastomozlu Mide Bypass' ı

MİNİ-GASTRİK BYPASS (Omega Loop /Tek Anastomozlu Mide Bypass' ı

Hem obezite cerrahisi hem de metabolik cerrahi için uygulanan ameliyat tipidir. Bu bariatrik cerrahi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak uzun ve dar mide poşu oluşturulur. Daha sonra ince bağırsaklar baştan başlanarak 200. cm e kadar sayılır. İkinci olarak 200. cm deki ince bağırsak yukarı doğru getirilerek bu uzun ve dar mide poşuna bağlanır.( Vücut kitle indeksi 35 altında olan tip 2 şeker hastalarında ince bağırsağın 150. cm i mide poşuna bağlanabilir). En son aşamada oluşabilecek safra reflüsünü engellemek amacıyla mideye gelen ince bağırsak kısmı ek dikişler ile mide poşuna yaklaştırılır.Operasyon kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılmaktadır.

Teknik açıdan Rouxen –Y gastrik bypass operasyonuna göre daha basit bir ameliyattır. Tek anastomoz gerektirdiği için, Rouxen –Y gastrik bypass operasyonundaki 2 . anastomoza bağlı kaçak ve fıtık gibi komplikasyon oranlarını azaltmaktadır. Anastomoz kaçak oranları azdır ; çünkü anastomozun yapıldığı mide kısmının kanlanması çok iyidir ; ayrıca ince bağırsak dokusunun bütünlüğü bozulmadan anastomoz yapılır. Fazla kilo kaybı ve şeker hastalığı geçirme oranları Rouxen –Y gastrik bypass ameliyatı ile aynıdır. Obeziteye bağlı hipertansiyon, uyku apne sendromu vb… hastalıklardan kurtulma oranları klasik mide bypass operasyonu ile karşılaştırıldığı zaman benzerdir. Rouxen –Y mide bypass ı ameliyatına oranla revizyonu çok daha kolay olan bir operasyondur.

WhatsApp chat